Privatumo politika

INTERNETINĖS SVETAINĖS “DELIGHT” PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS

Šioje Privatumo politikoje yra nurodytos internetinės svetainės “DELIGHT” Vartotojų teisės, Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tikslai.
Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje pateikti Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus. Vartotojas, pateikdamas savo Asmens duomenis internetinėje svetainėje “DELIGHT” sutinka, kad jie būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys arba Duomenys – bet kokia informacija apie duomenų subjektą, leidžianti jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti.
Duomenų valdytojas – UAB Delight lt, įmonės kodas 302483472, buveinė registruota adresu Vytenio g. 13, LT-03112, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Duomenų tvarkytojas – Duomenų valdytojo partneriai, taip pat kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.
Slapukas – maža tekstinė rinkmena, išsaugoma Vartotojo naudojamuose įrenginiuose (pavyzdžiui, telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir panašiai).
Interneto svetainė arba Svetainė – internetinė svetainė “DELIGHT”, pasiekiama adresu www.delight.lt.
Reglamentas reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje “DELIGHT” ir pateikė savo Asmens duomenis.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Vartotojas, žiūrėdamas informaciją internetinėje svetainėje “DELIGHT”, pateikus užklausą turi pateikti šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį bei miestą kuriame būtų vykdomas projektas.

Interneto svetainėje taip pat naudojami slapukai (angl. cookies), kurie leidžia Interneto svetainę pritaikyti vartotojo poreikiams. Slapukai padeda surinkti tokią informaciją kaip prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas ir vieta, naršyklės tipas, demografiniai duomenys (amžius, lytis), duomenys, apie tai, kaip jūs naudojatės Platforma (kokiomis prekėmis domitės, kokias internetinės svetainės dalis dažniausiai peržiūrite). Daugiau informacijos apie slapukus yra pateikta žemiau.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Paslaugų teikimas. Asmens duomenys tvarkomi tam, kad Vartotojai galėtų pateikti užklausą dominančiom prekėmis ar projektais internetinėje svetainėje “DELIGHT”.
Interneto svetainės tobulinimas. Duomenų valdytojas renka Duomenis apie Vartotojus, jų naršymo Interneto svetainėje statistiką, elgseną, kad galėtų įvertinti Svetainės funkcionalumą ir patobulinti siūlomų prekių asortimentą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Teisinis Asmens duomenų, susijusių su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tvarkymo pagrindas yra sutartinės prievolės vykdymas.
Kitais atvejais, kaip pavyzdžiui, dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo, teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Vartotojo sutikimas. Šis gali būti atšauktas bet kuriuo metu, tačiau tai neturės įtakos Duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
Tais atvejais, kai Asmens duomenys perduodami teisėsaugos ar kitoms valdžios institucijoms, tai yra daroma teisinės prievolės pagrindu.

DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.
Asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik šiais atvejais: jei Vartotojas davė sutikimą; išoriniams paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo Duomenų (pavyzdžiui, buhalterinių paslaugų įmonės, duomenų bazių valdytojai, IT paslaugų teikėjai, kurjerių tarnyba ir panašiai); kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
Jei trečiosioms šalims bus suteikta prieiga prie Vartotojų Asmens duomenų, tai tik tokiomis apimtimis, kurios yra būtinos tokiam Duomenų tvarkymui.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Duomenų valdytojas internetinėje svetainėje “DELIGHT”  naudoja slapukus. Slapukai padeda Duomenų valdytojui atpažinti Vartotoją kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Vartotojo lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti aktualų turinį. Jie taip pat padeda užtikrinti sklandų internetinės svetainės “DELIGHT” veikimą, leidžia stebėti lankymosi joje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Vartotojus.
Internetinėje svetainėje “DELIGHT” yra naudojami šių rūšių slapukai: būtinieji (būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojama tam, kad Duomenų valdytojas galėtų teikti pageidaujamas paslaugas ir funkcijas; nebūtinieji (nebūtinuose slapukuose saugoma informaciją naudojama pagerinti Interneto svetainės funkcionalumą, stebėti Vartotojų apsilankymo joje dažnumą, atpažinti ir pritaikyti Vartotojams aktualią rinkodaros informaciją).

Internetinėje svetainėje “DELIGHT” naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimasPaskirtisGaliojimo laikas
CookieLawInfoConsentSlapukų patvirtinimo slapukas pasirinkimo saugojimas1 m.
cookielawinfo-checkbox-necessaryBūtinųjų slapukų patvirtinimas1 m.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNebūtinųjų slapukų patvirtinimas1 m.
viewed_cookie_policySlapukų taisyklių peržiūrėjimas1 m.
PHPSESSIDLankytojo sesijos identifikavimasIki uždarant naršyklę
wordpress_logged_in_Lankytojo sesijos identifikavimasIki uždarant naršyklę
OTZGoogle Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra ir Google+ mygtukui.6 mėn.
__utmt_UA-XXXGoogle Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra.6 mėn.
__utmzGoogle Analytics: sekamas skaičius kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo slapuko sukūrimo.6 mėn.
__utmaGoogle Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas.2 m.
__utmb, __utmcGoogle Analytics: saugoma informacija, kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. __utmb – prisijungimas, __utmc – atsijungimas nuo svetainės.__utmb – 30 minučių, __utmc – 1 sesiją.
_gaGoogle Analytics: atskiria vartotojus2 m.
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-XGoogle Analytics integruotas su Google Tag manager ir Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google Analytics veikimui.1 d.
_gidGoogle Analytics: atskiria vartotojus1 d.
_gatGoogle Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį1 min.
act,c_user,datr,fr,pl,presence,sb,wd,xsSlapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.1 m.

Vartotojai, norėdami atsisakyti visų arba dalies slapukų, turi peržiūrėti savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą galima rasti apsilankius šioje svetainėje: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Vartotojams atsisakius slapukų, kai kurių internetinės svetainės “DELIGHT”  paslaugų funkcionalumas gali būti apribotas.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Duomenų valdytojas Vartotojų Duomenis tvarko 5 (penkerius) metus nuo Vartotojo sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimo. Vartotojui ištrynus savo pirkėjo paskyrą, Duomenų valdytojas saugo Vartotojo asmens duomenis 5 (penkerius) metus nuo paskyros ištrynimo.

Vartotojų Duomenys gali būti saugomi ilgiau nei 5 (penkerius) metus jei tai yra būtina Duomenų valdytojo teisinių prievolių įvykdymui, ypač dėl įstatymuose numatytų Duomenų saugojimo laikotarpių, taip pat teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.

VARTOTOJŲ TEISĖS

Vadovaudamiesi įstatymu įtvirtintomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Vartotojai bet kuriuo metu turi teisę: žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti); susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens Duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti); savo Duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė būti pamirštam); esant bent vienai iš teisėtų priežasčių, reikalauti, kad Asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas (teisė apriboti); reikalauti duomenų perkėlimo (teisė perkelti); atšaukti bet kurį sutikimą, kurį esate davę registruodamiesi ar naudodamiesi internetinės svetainėje “DELIGHT”.

Šias teises Vartotojas gali įgyvendinti raštu kreipdamasis į Duomenų valdytoją šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Duomenų valdytojas įsipareigoja į tokius prašymus atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Išimtiniais atvejais šis terminas, prieš tai informavus Vartotoją, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų.

Šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas įstatymų numatytais pagrindais.

Aukščiau išvardintos teisės gali būti neįgyvendinamos, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Vartotojo ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos Interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti https://www.ada.lt/.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visus su šia privatumo politika susijusius klausimus Vartotojai raštu gali pateikti šiais kontaktais:
Siunčiant paštu – UAB “Delight Lt”, Vytenio g. 13, LT-03112, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Siunčiant el. paštu: info@delight.lt.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika bet kada gali būti atnaujinta ar pakeista. Tokia atnaujinta ar pakeista privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Apie – Duomenų valdytojo nuomone – esminius privatumo politikos atnaujinimus Vartotojai informuojami juos paskelbiant internetinėje svetainėje “Delight” . Atkreipkite dėmesį į punktą „atnaujinimo data“, kuris nurodomas apačioje, norėdami sužinoti, kada privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2022-01-29.

Uždaryti
Uždaryti
Cart (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.